SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞE İLİŞKİN SINAV DUYURUSU

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞE İLİŞKİN SINAV DUYURUSU

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve söz konusu KHK'nın uygulanmasına ilişkin 01/01/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya İşçi Statüsüne Geçirilmesine dayalı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü ve Geçici 24 üncü Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar"ın 14. maddesinin 2. fıkrasında “Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” ifadesine yer verilmiştir.

Bu itibarla sürekli işçi kadrosuna geçiş başvurusu kabul edilmiş olan hak sahibi 1 (bir) işçinin sınavının “yalnızca sözlü sınav” olarak yapılmasına karar verilmiş olup söz konusu sınav 16 Mart 2018 Cuma günü saat 11: 00’ de Doğanbey Mah. Doğanbey Cad. Burçin 3 Plaza No:6 Kat: 10 Daire:1001 Osmangazi/BURSA adresinde kayıtlı İl Müdürlüğümüz hizmet binasında yapılacaktır.

İlanen duyurulur.