BAĞIMLILIKLARA KARŞI YEREL MEDYA FARKINDALIK VE KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ

BAĞIMLILIKLARA KARŞI YEREL MEDYA FARKINDALIK VE KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ

Uyuşturucu İle Mücadele İl Kurulu Sekretaryası (Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü) tarafından hazırlanan Uyuşturucu İle Mücadele İl Aksiyon Planı (2016-2018) gereğince Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Müdürlüğü paydaşlığında basın yayın kuruluşlarına yönelik Uyuşturucuyla Mücadele Farkındalık Eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Eğitimlerin ilki Sönmez Medya ikincisi Olay Medya, üçüncüsü de Sancaktar Medya ve Mah Medya bünyesinde çalışan basın mensuplarına yönelik verilmiştir.

Eğitimlerde bağımlı madde kullanan kişi ve onun çevresine ilişkin tasvirler, bağımlı maddenin metin içinde veriliş biçimi, maddenin temin ve arzı ile ilgili içerik ve görsel kullanımı vb. hususlar basında yer alan haber örnekleri eşliğinde ve etkileşimli bir ortamda irdelenerek farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

İl Müdürümüz Ali Fuad Gölbaşı’nın konuşmasıyla başlayan eğitimler, Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli Dr. Cihat Yazar’ın sunumuyla devam etmiştir. Dr. Cihat Yazar’ın hazırladığı sunumda ana hatlarıyla bağımlılıkla ilgili durum tespiti ve yürütülen çalışmalar ile medyada bağımlılıkla ilgili ortak bir terminoloji, metodoloji ve iletişim dili hakkında paylaşım yapılmıştır.

            Eğitimin son bölümü de basın mensuplarından gelen sorulara ayrılmıştır.